COMBO MASSAGE CHUYÊN SÂU CỔ VAI GÁY

.

Quy trình: 

∙ Gói 90 phút: 

+ 20 phút: Massage thư giãn vùng lưng  

+ 20 phút: Xoa bóp, massage ấn huyệt vùng chân  

+ 50 phút: Massage ấn huyệt, miết cơ vùng tay, cổ, vai, gáy. 

Dịch vụ khác