COMBO MASSAGE SHIATSU

.

Quy trình thực hiện: 

∙ Gói 60 phút: 

+ 20 phút: Massage ấn huyệt toàn bộ nửa thân trên và day cơ  

+ 10 phút Massage ấn huyệt lòng bàn chân, bắp chân và toàn bộ cơ đùi  

+ 10 phút: Nằm gối thảo dược và thư giãn với massage căng cơ hai mặt chân trước bằng những động  tác massage Nhật 

+ 20 phút: Tập trung ấn huyệt toàn bộ cánh tay và khu vực cổ, vai, gáy.

∙ Gói 90 phút: 

+ 20 phút: Massage ấn huyệt toàn bộ nửa thân trên và day cơ  

+ 10 phút Massage ấn huyệt lòng bàn chân, bắp chân và toàn bộ cơ đùi  

+ 10 phút: Nằm gối thảo dược và thư giãn với massage căng cơ hai mặt chân trước bằng những động  tác massage Nhật 

+ 20 phút: Tập trung ấn huyệt toàn bộ cánh tay và khu vực cổ, vai, gáy. 

Dịch vụ khác