COMBO MASSAGE THÁI

.

Quy trình thực hiện: 

∙ Gói 60 phút: 

∙ 20 phút: Massage ấn huyệt lưng, kéo giãn cơ toàn bộ phần thân trên 

∙ 10 phút: Kéo giãn và căng cơ phần chân sau  

∙ 10 phút: Nằm gối thảo dược và bắt đầu massage căng cơ hai mặt chân trước bằng những động  tác massage Thái 

∙ 20 phút: Massage cổ, vai, gáy và toàn bộ phần tay.  

∙ Gói 90 phút: 

∙ 50 phút: Massage ấn huyệt lưng, kéo giãn cơ toàn bộ phần thân trên 

∙ 10 phút: Kéo giãn và căng cơ phần chân sau  

∙ 10 phút: Nằm gối thảo dược và bắt đầu massage căng cơ hai mặt chân trước bằng những động  tác massage Thái 

∙ 20 phút: Massage cổ, vai, gáy và toàn bộ phần tay.  

Dịch vụ khác