COMBO MASSAGE THỤY ĐIỂN

.

Quy trình:  

∙ Gói 60 phút: 

+ 20 phút: Massage tập trung vùng lưng 

+ 20 phút: Thư giãn toàn bộ vùng chân  

+ 20 phút: Massage cơ tay, vai, cổ, gáy  

∙ Gói 90 phút: 

+ 50 phút: Massage tập trung vùng lưng 

+ 20 phút: Thư giãn toàn bộ vùng chân  

+ 20 phút: Massage cơ tay, vai, cổ, gáy 

Dịch vụ khác